Cestna signalizacija

Sistem, primeren za vgradnjo v pločnike z dinamičnim dvigom in osvetlitvijo LED, ki jo lahko nadzirate s funkcijo hitrosti. Vključuje hitrostno tipalo, krmilnik in cestne odsevnike, ki omogočajo nadzor hitrosti vozil v kritičnih območjih.

Sistem ima več cestnih odsevnikov, s pomočjo katerih voznik dobi občutek prisotnosti na cestišču in ga ne spregleda – kot se to lahko zgodi pri ležečih policajih (zaradi česar so pogosto neučinkoviti). Funkcija dvigovanja deluje glede na hitrost, sistem se spusti, če vozilo vozi počasneje od omejitve, in se dvigne, če vozilo vozi hitreje od hitrostne omejitve v danem območju. Ta nadzor je rezultat pametnega algoritma – vpliv hitrosti vozil, ki se približujejo območju nadzora.
Krmilnik sprejema informacije o hitrosti detektorjev in izdaja ukaze glede na višino in barvo smernikov, ko se približuje vozilo.

SR-90 – novi cestni odsevnik – bo voznike opozarjal na dva načina: sistem se bo dvignil od tal in bo osvetljen glede na hitrost približujočega se vozila.

Na voljo bodo tri stopnje opozorila:

  • Ustrezna hitrost: cestni odsevnik bo na ravni cestišča in bo svetil zeleno;

  • Povišana hitrost (rahla prekoračitev): cestni odsevnik bo rahlo nad cestiščem in bo svetil svetlo rumeno;

  • Prekomerna hitrost (prekoračitev zakonskih omejitev): cestni odsevnik bo dvignjen na eno od najvišjih ravni nad cestiščem in bo svetil rdeče.

Pri tej raziskavi smo se osredotočili na postopek, ki omogoča dvig cestnega odsevnika in pri tem ohranja vse mehanske značilnosti pravilnega delovanja.

Ta sistem bo vgrajen na območjih, kjer je ključnega pomena, da voznik upočasni svoje vozilo ob prehodu. Na primer v bližini šol in na območjih z velikim številom nesreč, nastalih zaradi prekomernih hitrosti.

Tehnologija, uporabljena v tem projektu, je edinstvena na svetu. Pravzaprav, ni na voljo nobenega sistema z dinamičnim nadzorom hitrosti, ki bi bil povezan s cestnimi odsevniki. Glaven izziv je, kako zasnovati mehanski sistem za dviganje glavnega ohišja odsevnika, kajti razvili smo sistem, ki vzdrži težke udarce vozil in se obenem lahko napaja iz solarnih električnih napajalnih postaj.